1.Cu-privire-la-notificarea-Oficiului-Teritorial-Chisinau-a-Cancelariei-de-Stat..pdf

2.Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului local Pănășești pentru anul 2021.

3.Cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate pentru anul 2021.

4.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

5. ,,Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2021

6.Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al comunei

7.Cu privire la aprob.listei bunurilor imobile propri. publică a unităţii admin-teritoriale com. Pănășești după apartenentă și pe domeniu,

8.Cu privire la modificarea anexei nr.4 la decizia Consiliului comunal nr.1-3 din 02.03.2012

9.Cu privire la stabilirea domeniului bunurilor imobile proprietate publică a UAT Pănășești

10.Cu privire la trecerea în proprietatea cetățenilor a sectoarelor de teren

11.Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică.

12.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea cimitirelor din comuna Pănășești

13.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Casei de cultură.

14.Cu privire la activitatea social-economică a comunei Pănășești în anul 2020.

15.Cu privire la activitatea bibliotecii publice din com.Pănășești în anul 2020.

16.Cu privire activitatea instituției Casa de Cultură a comunei Pănășești.

17.Cu privire la modificarea și completarea Deciziei ,,Cu privire la aprobarea organigramei şi statului de personal al Primăriei Pănășești şi instituţiilor din subordine

18.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul

19 Cu privire la stabilirea contribuției locuitorilor comunei Pănășești

20.Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de salubrizare și amenajare a comunei

21. Cu privire la aprobarea proiectării Planului Urbanistic General

Precedent Regulamentul de intretinere a animalelor domestice

Lasa comentariul tau

Pănășești © 2024. Creat de Minicode