Despre localitate

ISTORIA SATULUI

Aşezat în zona Codrilor Moldovei, la o distanţă neînsemnată de Chişinău, comuna Pănăşeşti, cu oameni harnici şi gospodari, este atestată documentar încă în epoca domniei lui Alexandru cel Bun.

Se pare că primii locuitori ai localităţii Pănăşeşti au fost atraşi nu numai de bogăţiile naturale de aici – solul, apele, pădurile, păşunile, formele de relief comode pentru o viaţă de agricultor, dar şi de frumuseţea locului, priveliştea din jur bucurînd privirile tuturor generaţiilor de pănăşteni ce s-au perindat. La rîndu-i, această frumuseţe a naturii parcă a stimulat frumosul din chipurile, faptele, năzuinţele locuitorilor.

Pănăştenii şi-au plăsmuit istoria simplu, modest, cu sinceritatea şi pietatea pe care o poate avea doar un ţăran. Prin munca lor asiduă ei i-au adus renume satului natal.

Timp îndelungat, începînd cu prima atestare documentară (1448) satul Pănăşeşti s-a numit Voloseni.

AȘEZAREA GEOGRAFICĂ

Comuna Pănăşeşti este situată la nord-vest de Chişinău, într-o vale pitorească din zona Codrilor, la 9 km depărtare de Străşeni. În componenţa comunei intră satele Pănăşeşti şi Ciobanca. Spre sud, peste un deal înalt şi împădurit, se află satul Căpriana – vestit prin mănăstirea care există acolo de secole. La nord de Pănăşeşti se deschide valea largă a rîului Bîc pe unde trec două căi de comunicaţie importante: şoseaua şi calea ferată Chişinău – Ungheni. În partea de răsărit de mărgineşte cu satul Făgureni, iar spre apus – cu moşia satului Vorniceni.

Biserica – creştin – ortodoxă

Populaţia totală – 3570, inclusiv:

Copii  0-18 ani  – 687

Bărbaţi  de la 18 ani  – 1338

Femei de la 18 ani – 1545

Pănășești © 2024. Creat de Minicode