Grădinița

Grădiniţa Pănăşeşti

Clădirea grădiniţei de copii a fost construită şi dată în exploatare după modelul „Tip” în anul 1984. Clădirea dispune de 4 blocuri de studii pentru 7 grupe de copii – 165 locuri conform proiectului, 1 bloc administrativ. Suprafaţa  totală a  clădirii grădiniţei este de  1523,2 m 2 .

Actualmente  grădiniţa funcţionează la regimul de 10,5 ore pentru 5 grupe şi la 12 ore pentru 2 grupe de serviciu. Numărul total de copii care frecventează instituţia  este de 180. Copiii sînt alimentaţi de 3 ori  (la 10,5 ore) şi, respectiv, 4 ori în zi (la 12 ore).

O perioadă îndelungată (1994 – 2005)  activitatea grădiniţei a fost suspendată – timp în care clădirea  instituţiei a suferit grave avarieri şi distrugeri de bunuri. Treptat, din 2005 pînă în 2011 , au fost redeschise toate cele 7 grupe prin concursul autorităţii locale, proiectelor finanţate de Banca Mondială şi Consiliul Raional Străşeni şi cu ajutorul locuitorilor satului şi agenţilor economici. Au fost investiţi în reparaţii şi dotări în această perioadă peste 2,5 mln lei.

În prezent numărul total de angajaţi  este de 40 persoane , inclusiv: director, 16 cadre didactice, 23 personal auxiliar;

Infrastructura – acoperişul este de ardezie, ultima  reparaţie – anul 2005; tîmplăria instituţiei este  din  termopan şi lemn; reţelele de apă interioare sînt conectate la fîntîna de pe teritoriul grădiniţei; încălzirea instituţiei este realizată în perioada rece cu lemne şi cărbuni ( 2 cazane ce asigură încălzirea blocului administrativ şi a 5 săli de grupă, 4 sobe încălzesc 2  grupe pentru copii).

Bugetul grădiniţei în anul 2015 este de 1 869 100 lei;

 

Grădiniţa Ciobanca

 Grădiniţa ,,Poieniţa  veselă” s. Ciobanca este amplasată  într- o  clădire  acomodată de tip  vechi  pentru 50 copii construită  în anul  1950 pe  o suprafaţă de 155,5 m Grădiniţa dispune  de  două săli de grupă, două vestiare, două  antree, bucătărie cu inventar necesar, depozit pentru păstrarea produselor alimentare, spălătorie, teren de joc.

La  grădiniţa  Ciobanca  sînt  angajate 11 persoane – 1  director şi  3 cadre  didactice, 7  unităţi  personal  auxiliar.

La grădiniţă   frecventează  48 copii în 2 grupe

Pănășești © 2024. Creat de Minicode