Consultări Publice Ale Proiectelor

 1. 1-14 Cu Privire La Aprobarea Regulamentului Privind Bugetarea Participativă În Comuna Pănăşeşti Pentru Anul 2024

 2. 1-16 Cu Privire La Expunerea La Licitația Funciară A Dreptului De Arendă, Vînzare-Cumpărare A Terenului Public Domeniul Privat

 3. 1-18 Cu Privire La Aprobarea Cadastrului Funciar Al Comunei Pănășești, Raionul Strășeni Conform Situației De La 01 Ianuarie 2024

 4. 1-17 Cu Privire La Aprobarea Schemei Cu Configurația Terenurilor Din Întovărășirea Pomicolă «Timeos»

 5. 1-11 Cu Privire La Modificarea Anexei Nr.1 A Deciziei Consiliului Local Nr.3/4 Din 16.06.2023,, Cu Privire La Constituirea Comisiei De Cercetare Prealabilă Privind Exproprierea Pentru Cauza De Utilitate Publică”

 6. 1-15 Cu Privire La Aprobarea Regulamentului Cu Privire La Modul De Solicitare Și Acordare A Îndemnizației Unice La Nașteri, Căsătorii Și Decese Locuitorilor Permanenți Din Comuna Pănășești”

 7. 1-10 Cu Privire La Repartizarea Consilierilor Pe Sectoare În Teritoriul Comunei Pănăşeşti

 8. 1-9 Cu Privire La Alocarea Mijloacelor Financiare Din Soldul Disponibil

 9. 1-8 Cu Privire La Modificarea Bugetului Comunei Pentru Anul 2024

 10. 1-5 Cu Privire La Constituirea Comisiei De Concurs Pentru Ocuparea Funcțiilor Publice

 11. 1-1 Cu Privire La Activitatea Social – Economică A Comunei Pănășești Pentru Anul 2023

 12. Anunț Privind Iniţierea Procesului De Elaborare A Proiectelor De Decizii Ale Consiliului Local Pănășești

 13. 1-6 Cu Privire La Stabilirea Și Aprobarea Tarifului Pentru Folosirea Sistemului De Canalizare

 14. 1-4 Cu Privire La Aprobarea Proiectului Investițioinal, Pentru Aplicare La FNDRL.(Măsura 2.1)

 15. 1-3 Cu Privire La Aprobarea Proiectului Investițioinal, Pentru Aplicare La FNDRL.( Măsura 1.1)

 16. 1-2 Cu Privire La Aprobarea Planului De Acțiuni Pentru Anul 2024 Privind Implementarea Strategiei De Dezvoltare Comunitară A Comunei Pănășești Pentru Anul 2020-2025

 17. Consultări Publice La Proiectele De Decizii Pentru Ședința Extraordinară Din 04 Decembrie 2023, Ora 15.00, În Incinta Primăriei Pănășești :

  8-1 Cu privire la corelarea bugetului pe anul 2023

  8-2 Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2023

  8-3 Cu privire la constituirea comisiei administrative.

  8-4 Cu privire la constituirea comisiei de licitație.

  8-5 Cu privire la constituirea comisiei fondul de rezervă.

  8-6 Cu privire la acordarea premiului

  8-7 Cu privire la acordarea îndemnizației unice aleșilor locali

 18. Cu Privire La Aprobarea Bugetului Comunei Pe Anul 2024 În Prima Lectură

 19. Cu Privire La Aprobarea Cotelor Concrete La Impozitul Pe Bunurile Imobiliare Şi Impozitul Funciar Pentru Anul 2024

 20. Anunț Privind Inițierea Procesului De Elaborare A Proiectelor De Decizii Ale Consiliului Local Pănășești

 21. Proiecte De Decizii Pentru Ședința Ordinară Din 29 Septembrie 2023

 22. Anunţ Consultari Publice!

 23. Cu Privire La Modificarea Bugetului Comunei Pănășești Pe Anul 2023

 24. Anunț

 25. Cu Privire La Transmiterea În Proprietatea Cetățenilor A Sectoarelor De Teren Ocupate De Case, Anexe Gospodăreşti Și Grădini

 26. Cu Privire La Prelungirea Contractelor De Arendă

 27. Cu Privire La Modificarea Anexelor Nr.5 Și Nr.4 La Decizia Consiliului Comunal Nr.1/3 Din 02.03.2012,« Cu Privire La Implementarea Proiectului De Efectuare A Lucrărilor Cadastrale Masive În Teritoriul Comunei Pănăşeşti S.Pănășești Etapa I.

 28. Cu Privire La Aprobarea Schemei Cu Configurația Terenurilor Din Întovărășirea Pomicolă «Timeos»

 29. Cu Privire La Alocarea Mijloacelor Financiare Din Soldul Disponibil

 30. 3-7 Cu Privire La Aprobarea Acordului Adițional La Contractul De Arendă Nr. 04 Din 27.07.2018

 31. 3-6 Cu Privire La Aprobarea Acordului Adițional La Contractul De Arendă Nr. 31 Din 12.02.2008

 32. 3-4 Cu Privire La Stabilirea Domeniului Bunurilor Imobile Proprietate Publică A UAT Pănășești

 33. 3-3 Cu Privire La Expropriere Pentru Cauza De Utilitate Publică

 34. 3-5 Cu Privire La Expunerea La Licitație Funciară A Dreptului De Arendă

 35. 3-2 Cu Privire La Aprobarea Planului De Îmbunătățire A Serviciilor De Alimentare Cu Apă Și Canalizare În Com.Pănășești, 2023-2024

 36. 3-1 Cu Privire La Aprobarea Proiectului Investițional

 37. Consultări Publice La Proiectele De Decizii Pentru Ședința Consiliului Local Din 31 Martie 2023
  2-1 notificare 1-6
  2-2 notificare 1-10
  2-3 darea de seama anuala 2022 
  2-4 decizie cu repartizarea soldului disponibil
  2-5 Alocare mijloace financiare
  2-6 Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare social-economică
  2-7 Cu privire la activitatea social-economică a comunei Pănășești în anul 2022.”
  2-8 CADASTRU FUNCIAR 2023
  2-9 stabilirea domeniului
  2-10 licitație arendă
  2-11 Cu privire la modificarea
  2-12 Cu privire la aprobarea schemei cu configurația terenurilor din întovărășirea pomicolă «Timeos»
  2-13 Cu privire la aprobarea schemei cu configurația terenurilor din întovărășirea pomicolă «Timeos»  
 38. Consultări Publice La Proiectele De Decizii

 39. Bugetul Comunei Pănășești Pe Anul 2023 ,,Proiect”

 40. Consultări Publice La Proietele De Decizii ,,Cu Privire La Aprobarea Bugetului În Lectura I Și II Pe Anul 2023

  De aprobarea buget 2023 lectura 1

  Aprobarea bugetului 2023 lectura II

  Stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare pe anul 2023

  Aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pe anul 2023

 41. Anunț Privind Iniţierea Procesului De Elaborare A Proiectelor De Decizii Ale Consiliului Local Pănășești

 42. Proiecte De Decizii Pentru Sedinta Consiliului Octombrie

  4-1 aprobarea contributiei
  4-2 grup monitorizare a contributiei
  4-3 acord parteniriat Ciobanca
  4-4 acord parteniriat clt
  4-5 cotizatie Gal
  4-6 corelarea bugetului
  4-7 modificarea bugetului
  4-8 executarea bugetului
  4-10 Cu privire la reglementarea activității gradinitei
  4-11 abrogare 7-16
  4-12 abrogare 2-9 
  4-13 alocarea terenuri degradate
  4-14 radierea GT
  4-15 Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile
  4-17 modificarea planului cadastral
  4-18 stabilirea domeniului

 43. Anunt Consultari Publice La Proiectele De Decizii

 44. Cu Privire La Aprobarea Proiectului Investițional, Pentru Aplicare La Agenția De Intervenție Și Plăți În Agricultură

 45. Consultări Publice La Proiectele De Decizii: Așteptăm Recomandările Până Pe Data De 09 Iunie 2022, Cu Următoarea Ordine De Zi A Proiectelor De Decizii De Mai Jos

 46. Consultări Publice La Proiectul De Decizie ,,Cu Privire La Activitatea Social-Economica A APL Panasesti Pe Anul 2021”, Anexa La Decizia Nr.8 Raport ”

 47. Consultări Publice La Proiectul De Decizie ,,Cu Privire La Cererea Cet.Xxxxxx”

 48. Consultări Publice La Proiectul De Decizie ,,Cu Privire La Cererea Cet.Xxx ”

 49. Consultări Publice La Proiectul De Decizie ,,Cu Privire La Cererea Cet.Xxxxx”

 50. Consultare Publică La Proiectul De Decizie ,, Cu Privire La Cererea Cet.Xxxxxx”

 51. Consultare Publică La Proiectul De Decizie ,,Cu  Privire  La Aprobarea  Cadastrului  Funciar  Al Comunei Pănășești, Raionul  Strășeni  Conform  Situației  De  La  01 Ianuarie   2022”

 52. Consultare Publică La Proiectul De Decizie ,,Cu Privire La Alocarea Mijloacelor Financiare Din Soldul Disponibil”

 53. Consultare Publică La Proiectul De Decizie ,,Cu Privire La Aprobarea Planului De Dezvoltare Social-Economică A Comunei Pănășești Pentru Anul 2022”.

 54. Primăria Com.Pănășești Comunică Că La Data De 28 Martie 2022, Ora 16.00 În Incinta Primăriei Vor Avea Loc Consultări Publice La Proiectele De Decizii:

 55. Consultari Publice La Proiectul De Decizie ,,Cu Privire La Activitatea Social-Economică A APL Pănășești Pentru Anul 2021”

 56. Consultare Publică La Proiectul De Decizie ,,Cu Privire La Amplasarea Unei Uzine Metalurgice În Com.Pănășești”

 57. Cu Privire La Convocarea Consiliului Local În Ședință Extraordinară Pe Data 29.12.2021, Ora 15.00

 58. Cu Privire La Inițierea Lucrărilor De Delimitare A Terenului Proprietate Publică

 59. Cu Privire La Abrogarea Deciziei Consiliului Comunal Nr.4/11 Din 12 August 2016, ,,Cu Privire La Atribuirea Unor Terenuri Degradate Î.S Silvo – Cinegetice Strășeni Pentru Plantarea Vegetației Forestiere”

 60. Cu Privire La Aprobarea Planului Geometric Din Întovărășirea Pomicolă «Timeos» Cu Corectarea Numărului Cadastral

 61. Cu Privire La Modificarea Planului Cadastral Și Aprobarea Planului Geometric

 62. Cu Privire La Expunerea La Licitația Funciară A Dreptului De Vînzare-Cumpărare A Terenului Public Domeniul Privat

 63. Cu Privire La Modificările Efectuate În Lista Beneficiarilor Loturilor Pomicole Din Întovărășirea Pomicolă «Timeos»

 64. Cu Privire La Modificarea Planului Cadastral, Aprobarea Planului Geometric,Declararea Dreptului De Proprietate A UAT Pănășești Asupra Surplusului De Suprafață Din Domeniul Privat

 65. Cu Privire La Aprobarea Planului Geometric A Terenului Proprietate Publică Și Înregistrarea Dreptului De Proprietate

 66. Cu Privire La Aprobarea Schemei Cu Configurația Terenurilor Din Întovărășirea Pomicolă «Timeos»

 67. Cu Privire La Reglementarea Activității Instituțiilorpreșcolare În Anii 2021-2022

 68. Cu Privire La Aprobarea Regulamentului De Activitate Al Căminului De Cultură Pănășești

 69. Cu Privire La Darea În Locaţiune A Bunului, Prin Licitaţie

 70. Cu Privire La Implementarea Abordării LEADER Pe Teritoriul Comunei Pănășești

 71. Cu Privire La Corelarea Bugetului Comunei Pănășești Pe Anul 2021

 72. Cu Privire La Aprobarea Și Punerea În Aplicare A Taxelor Locale Pentru Anul 2022

 73. Cu Privire La Stabilirea Cotelor Impozitului Pe Bunurile Imobiliare Și Impozitul Funciar Pentru Anul 2022

 74. Cu Privire La Aprobarea Bugetului Primăriei Pănășești În Lectura A II-A Pentru Anul 2022

 75. Cu Privire La Casarea Bunurilor Uzate

 76. Cu Privire La Executarea Bugetului Comunei Pentru 9 Luni A Anului 2021

 77. Cu Privire La Examinarea Rezultatelor Inspectării Financiare Complexe Efectuate La Primăria Comunei Pănășești.

 78. Cu Privire La Modificarea Bugetului Comunei Pănășești Pe Anul 2021

 79. Cu Privire La Aprobarea Bugetului Comunei Pe Anul 2022 În Prima Lectură

 80. Consultări Publice La Proiectele De Decizii

 81. Recomandările La Proiectele De Decizii Le Așteptăm Pînă Pe 04 Iunie 2021

 82. Consultări Publice La Proiectele De Decizii Pentru Ședința Din 10 Iunie 2021
 83. Cu Privire La Convocarea Consiliului Local Al Comunei Panasesti La 10 Iunie 2021 Ora 15.00

 84. Consultări Publice Ale Proiectelor De Decizii Pentru Ședința Din 13.04.2021

 85. Cu Privire La Aprobarea Proiectării Planului Urbanistic General

 86. Cu Privire La Organizarea Și Desfășurarea Acțiunilor De Salubrizare Și Amenajare A Comunei

 87. Cu Privire La Stabilirea Contribuției Locuitorilor Comunei Pănășești La Reparația Drumurilor Din Localitate

 88. Cu Privire La Aprobarea Regulamentului Privind Modul De Atestare A Salariaților

 89. Cu privire la modificarea și completarea Deciziei ,,Cu privire la aprobarea organigramei şi statului de personal al Primăriei Pănășești şi instituţiilor din subordine
 90. Cu privire activitatea instituției Casa de Cultură a comunei Pănășești
 91. Cu privire la activitatea bibliotecii publice din com.Pănășești în anul 2020
 92. Cu privire la activitatea social-economică a comunei Pănășești în anul 2020
 93. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Casei de cultură
 94. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea cimitirelor din comuna Pănășești
 95. Cu Privire La Inițierea Lucrărilor De Delimitare A Terenului Proprietate Publică

 96.  Cu privire la trecerea în proprietatea cetățenilor a sectoarelor de teren
 97. ,,Cu Privire La Stabilirea Domeniului Bunurilor Imobile Proprietate Publică A UAT Pănășești”

 98. Cu privire la modificarea anexei nr.4 la decizia Consiliului comunal nr.1-3 din 02.03.2012
 99. Cu privire la aprob.listei bunurilor imobile propri. publică a unităţii admin-teritoriale com. Pănășești după apartenentă și pe domeniu
 100. Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al comunei
 101. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2021
 102. Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului local Pănășești pentru anul 2021
 103. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă
 104. Cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate pentru anul 2021
 105. Cu Privire La Notificarea Oficiului Teritorial Chișinău A Cancelariei De Stat

Pănășești © 2024. Creat de Minicode