Gimnaziul

Informaţii privind istoricul instituţiei


Gimnaziul  Pănăşeşti,
raionul Străşeni a fost fondat în anul 1961 ca şcoală gimnazială,ca şcoală medie de cultură generală – în anul 1963, cu predare în limba română. Iniţial  şcoala număra  450 elevi, 16 complete de clasă, 20 cadre didactice. Localul şcolii (blocul A) număra 10 săli de clasă. În anul 1966 a fost înălţat blocul B, cu 6 sali de clasa, un atelier pentru orele de educatie tehnologica / baieti si o sala de clasa adaptata ca sala de sport. Cu toate acestea spaţiul este insuficient , deaceea  scoala a activat  pina in anul 2011 în două schimburi.

Gimnaziul  Pănăşeşti este unica instituţie preuniversitară din localitate. Este amplasată în centrul satului, avînd ca vecini biserica , casa de cultură şi grădiniţa de copii. Şcoala este solicitată de părinţii copiilor atît din s. Pănăşeşti cît şi din satul vecin Ciobanca.

În anul de studii 2014 – 2015 în şcoală au fost înscrişi 285 de elevi, repartizaţi în 13 complete de clasă.

Ciclul primar – 142 de elevi – 7 complete de clasa,

Ciclul gimnazial – 143 elevi- 6 complete de clasa

Procesul educaţional este realizat de 26 cadre didactice, dintre care:

 • cu studii superioare – 22
 • cu studii medii speciale – 4
 • detinatori ai gradului didactic superior -1
 • deţinători ai gradului didactic doi – 16

     

 Echipa managerială:

 Director – David Tatiana, invatatoare, grad managerial II, grad didactic II;

 Director adjunct – Mindrila Angela, prof. de l. franceza,  grad managerial II, grad didactic II;

 

Mediul intern. Analiza S. W. O. T.

Puncte tari:

 • Cadre didactice calificate şi cu experienţă;
 • Cadrele didactice adoptă un stil democratic, care permite implicarea elevilor;
 • Prezenţa unui număr considerabil de elevi dornici de a studia, de a cerceta, de a descoperi;
 • Sporesc performantele scolare
 • Existenţa unui laborator de informatică şi conectarea la INTERNET;
 • Procentul ridicat al absolvenţilor care îşi continuă studiile,
 • Interes sporit a unei bune părţi a cadrelor didactice pentru un învăţămînt modern de calitate.

 

Puncte slabe:

 • Lipsa condiţiilor de alimentare a elevilor;
 • Lipsa sălii de sport;
 • Lipsa unui teren de sport modern;
 • Lipsa unei conducte de apă si canalizare;
 • Scăderea interesului şi a motivaţiei şcolare;
 • Surmenajul şcolar;
 • Numărul mare de copii ramasi fara supraveghere parinteasca;

 

Oportunităţi:

 • Receptivitatea APL în susţinerea financiară a instituţiei;
 • Receptivitatea comitetelor de părinţi în susţinerea materială / morală;
 • Descongestionarea Curriculum-ului naţional;
 • Parteneriat cu alte instituţii de învăţămînt;
 • Implicarea activă a profesorilor, părinţilor şi elevilor în procesul de instruire;
 • Implementarea proiectelor de sustinere materiala a copiilor din familii social vulnerabile cu suportul Misiunii fara Frontiere in Republica Moldova.

 

Ameninţări:

 • Indiferenţa unor familii faţă de situaţia şcolară a copiilor lor;
 • Lipsa educaţiei în familie, comportamentul necivilizat al unor elevi;
 • Migraţia părinţilor;
 • Îmbătrînirea corpului didactic;
 • Reevaluarea sistemului de valori;
 • Menţinerea numărului mare de familii social vulnerabile
 • Absenteismul scolar sporit al copiilor din familii social vulnerabile.

 

2.6 Resursele materiale

 • blocuri – 2
 • suprafaţa – 1260 m.p.
 • săli de clasă – 13
 • cabinete – 3
 • nivele – 1

Utilităţi:

 • lumină electrică
 • încălzire
 • telefon
 • conectare la Internet

Dotări:

 • cabinet de chimie, fizică, renovate capital, cu echipament nou
 • atelier de muncă tehnică, dotat cu strunguri si utilaje
 • cabinet de informatică cu 15 calculatoare performante, conectate la Internet
 • 2 imprimante, Xerox, scanner,
 • biblioteca cu 14600 volume ( literatură artistică şi manuale)
 • alte materiale didactice
 • mobilier ( 80% nou)
 • teren de fotbal (reparatie  capitala)
 • teren de volei
 • curte cu S – 7190m.p./ lot agricol – 7222 m.p. /
 • bloc sanitar intern baieti / fete

Pănășești © 2024. Creat de Minicode