Proiecte De Decizii

 1. 1-14 Cu Privire La Aprobarea Regulamentului Privind Bugetarea Participativă În Comuna Pănăşeşti Pentru Anul 2024
 2. 1-16 Cu Privire La Expunerea La Licitația Funciară A Dreptului De Arendă, Vînzare-Cumpărare A Terenului Public Domeniul Privat
 3. 1-18 Cu Privire La Aprobarea Cadastrului Funciar Al Comunei Pănășești, Raionul Strășeni Conform Situației De La 01 Ianuarie 2024
 4. 1-17 Cu Privire La Aprobarea Schemei Cu Configurația Terenurilor Din Întovărășirea Pomicolă «Timeos»3
 5. 1-11 Cu Privire La Modificarea Anexei Nr.1 A Deciziei Consiliului Local Nr.3/4 Din 16.06.2023,, Cu Privire La Constituirea Comisiei De Cercetare Prealabilă Privind Exproprierea Pentru Cauza De Utilitate Publică”
 6. 1-15 Cu Privire La Aprobarea Regulamentului Cu Privire La Modul De Solicitare Și Acordare A Îndemnizației Unice La Nașteri, Căsătorii Și Decese Locuitorilor Permanenți Din Comuna Pănășești”
 7. 1-10 Cu Privire La Repartizarea Consilierilor Pe Sectoare În Teritoriul Comunei Pănăşeşti
 8. 1-9 Cu Privire La Alocarea Mijloacelor Financiare Din Soldul Disponibil
 9. 1-8 Cu Privire La Modificarea Bugetului Comunei Pentru Anul 2024

 10. 1-5 Cu Privire La Constituirea Comisiei De Concurs Pentru Ocuparea Funcțiilor Publice

 11. 1-1 Cu Privire La Activitatea Social – Economică A Comunei Pănășești Pentru Anul 2023

 12. Anunț Privind Iniţierea Procesului De Elaborare A Proiectelor De Decizii Ale Consiliului Local Pănășești

 13. 1-6 Cu Privire La Stabilirea Și Aprobarea Tarifului Pentru Folosirea Sistemului De Canalizare

 14. 1-4 Cu Privire La Aprobarea Proiectului Investițioinal, Pentru Aplicare La FNDRL.(Măsura 2.1)

 15. 1-3 Cu Privire La Aprobarea Proiectului Investițioinal, Pentru Aplicare La FNDRL.( Măsura 1.1)

 16. 1-2 Cu Privire La Aprobarea Planului De Acțiuni Pentru Anul 2024 Privind Implementarea Strategiei De Dezvoltare Comunitară A Comunei Pănășești Pentru Anul 2020-2025

 17. Consultări Publice La Proiectele De Decizii Pentru Ședința Extraordinară Din 04 Decembrie 2023, Ora 15.00, În Incinta Primăriei Pănășești :

  8-1 Cu privire la corelarea bugetului pe anul 2023

  8-2 Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2023

  8-3 Cu privire la constituirea comisiei administrative.

  8-4 Cu privire la constituirea comisiei de licitație.

  8-5 Cu privire la constituirea comisiei fondul de rezervă.

  8-6 Cu privire la acordarea premiului

  8-7 Cu privire la acordarea îndemnizației unice aleșilor locali

 18. Cu Privire La Aprobarea Bugetului Comunei Pe Anul 2024 În Prima Lectură

 19. Cu Privire La Aprobarea Cotelor Concrete La Impozitul Pe Bunurile Imobiliare Şi Impozitul Funciar Pentru Anul 20243

 20. Cu Privire La Aprobarea Și Punerea În Aplicare A Taxelor Locale Pentru Anul 2024

 21. Proiecte De Decizii Pentru Ședința Ordinară Din 29 Septembrie 2023

 22. Cu Privire La Modificarea Bugetului Comunei Pănășești Pe Anul 2023

 23. Cu Privire La Transmiterea În Proprietatea Cetățenilor A Sectoarelor De Teren Ocupate De Case, Anexe Gospodăreşti Și Grădini

 24. Cu Privire La Prelungirea Contractelor De Arendă

 25. Cu Privire La Modificarea Anexelor Nr.5 Și Nr.4 La Decizia Consiliului Comunal Nr.1/3 Din 02.03.2012,« Cu Privire La Implementarea Proiectului De Efectuare A Lucrărilor Cadastrale Masive În Teritoriul Comunei Pănăşeşti S.Pănășești Etapa I.

 26. Cu Privire La Aprobarea Schemei Cu Configurația Terenurilor Din Întovărășirea Pomicolă «Timeos»

 27. Cu Privire La Alocarea Mijloacelor Financiare Din Soldul Disponibil

 28. 3-7 Cu Privire La Aprobarea Acordului Adițional La Contractul De Arendă Nr. 04 Din 27.07.2018

 29. 3-6 Cu Privire La Aprobarea Acordului Adițional La Contractul De Arendă Nr. 31 Din 12.02.2008

 30. 3-4 Cu Privire La Stabilirea Domeniului Bunurilor Imobile Proprietate Publică A UAT Pănășești

 31. 3-3 Cu Privire La Expropriere Pentru Cauza De Utilitate Publică

 32. 3-5 Cu Privire La Expunerea La Licitație Funciară A Dreptului De Arendă

 33. 3-2 Cu Privire La Aprobarea Planului De Îmbunătățire A Serviciilor De Alimentare Cu Apă Și Canalizare În Com.Pănășești, 2023-2024

 34. 3-1 Cu Privire La Aprobarea Proiectului Investițional

 35. Cu Privire La Activitatea Social-Economică A Comunei Pănășești În Anul 2022.”

 36. Consultări Publice La Proiectele De Decizii Pentru Ședința Consiliului Local Din 31 Martie 2023
  2-1 notificare 1-6
  2-2 notificare 1-10
  2-3 darea de seama anuala 2022 
  2-4 decizie cu repartizarea soldului disponibil
  2-5 Alocare mijloace financiare
  2-6 Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare social-economică
  2-7 Cu privire la activitatea social-economică a comunei Pănășești în anul 2022.”
  2-8 CADASTRU FUNCIAR 2023
  2-9 stabilirea domeniului
  2-10 licitație arendă
  2-11 Cu privire la modificarea
  2-12 Cu privire la aprobarea schemei cu configurația terenurilor din întovărășirea pomicolă «Timeos»
  2-13 Cu privire la aprobarea schemei cu configurația terenurilor din întovărășirea pomicolă «Timeos»  
 37. Consultări Publice La Proiectele De Decizii

 38. Pentru Ședința Consiliului
  2-1 darea de seama anuala 2022
  2-2 decizie cu repartizarea soldului disponibil 
  2-3 Alocare mijloace financiare
  2-4 CADASTRU FUNCIAR 2023
 39. Consultari Publice Ale Proiectelor De Decizie
 40. Cu Privire La Modificarea Deciziei Nr.6/2 Din 14 Decembrie 2022 ,, Cu Privire La Stabilirea Cotelor Impozitului Pe Bunurile Imobiliare Și Impozitul Funciar Pentru Anul 2023”

 41. Cu Privire La Aprobarea Regulamentului Privind Bugetarea Participativă În Comuna Pănăşeşti Pentru Anul 2023

 42. Cu Privire La Modificarea Bugetului Comunei Pentru Anul 2023

 43. Cu Privire La Redistribuirea Mijloacelor Banesti

 44. Cu Privire La Alocarea Mijloacelor Financiare Din Soldul Disponibil

 45. Consultări Publice La Proietele De Decizii ,,Cu Privire La Aprobarea Bugetului În Lectura I Și II Pe Anul 2023

  De aprobarea buget 2023 lectura 1

  Aprobarea bugetului 2023 lectura II

  Stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare pe anul 2023

 46. Anunț Privind Iniţierea Procesului De Elaborare A Proiectelor De Decizii Ale Consiliului Local Pănășești

 47. Proiecte De Decizii Pentru Sedinta Consiliului Octombrie

  4-1 aprobarea contributiei
  4-2 grup monitorizare a contributiei
  4-3 acord parteniriat Ciobanca
  4-4 acord parteniriat clt
  4-5 cotizatie Gal
  4-6 corelarea bugetului
  4-7 modificarea bugetului
  4-8 executarea bugetului
  4-10 Cu privire la reglementarea activității gradinitei
  4-11 abrogare 7-16
  4-12 abrogare 2-9 
  4-13 alocarea terenuri degradate
  4-14 radierea GT
  4-15 Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile
  4-17 modificarea planului cadastral
  4-18 stabilirea domeniului

 48. Cu Privire La Aprobarea Proiectului Investițional, Pentru Aplicare La Agenția De Intervenție Și Plăți În Agricultură

 49. Cu Privire La Delegarea Atribuțiilor Secretarului Consiliului Local

 50. Consultări Publice La Proiectele De Decizii: Așteptăm Recomandările Până Pe Data De 09 Iunie 2022, Cu Următoarea Ordine De Zi A Proiectelor De Decizii De Mai Jos

 51. Consultari La Proiectele De Decizii

 52. Consultari Publice La Proiectul De Decizie ,,Cu Privire La Activitatea Social-Economică A APL Pănășești Pentru Anul 2021”

 53. Consultare Publică La Proiectul De Decizie ,,Cu Privire La Amplasarea Unei Uzine Metalurgice În Com.Pănășești”

 54. Cu Privire La Inițierea Lucrărilor De Delimitare A Terenului Proprietate Publică

 55. Cu Privire La Abrogarea Deciziei Consiliului Comunal Nr.4/11 Din 12 August 2016, ,,Cu Privire La Atribuirea Unor Terenuri Degradate Î.S Silvo – Cinegetice Strășeni Pentru Plantarea Vegetației Forestiere”

 56. Cu Privire La Aprobarea Planului Geometric Din Întovărășirea Pomicolă «Timeos» Cu Corectarea Numărului Cadastral

 57. Cu Privire La Modificarea Planului Cadastral Și Aprobarea Planului Geometric

 58. Cu Privire La Expunerea La Licitația Funciară A Dreptului De Vînzare-Cumpărare A Terenului Public Domeniul Privat

 59. Cu Privire La Modificările Efectuate În Lista Beneficiarilor Loturilor Pomicole Din Întovărășirea Pomicolă «Timeos»

 60. Cu Privire La Modificarea Planului Cadastral, Aprobarea Planului Geometric,Declararea Dreptului De Proprietate A UAT Pănășești Asupra Surplusului De Suprafață Din Domeniul Privat

 61. Cu Privire La Aprobarea Planului Geometric A Terenului Proprietate Publică Și Înregistrarea Dreptului De Proprietate

 62. Cu Privire La Aprobarea Schemei Cu Configurația Terenurilor Din Întovărășirea Pomicolă «Timeos»

 63. Cu Privire La Reglementarea Activității Instituțiilorpreșcolare În Anii 2021-2022

 64. Cu Privire La Aprobarea Regulamentului De Activitate Al Căminului De Cultură Pănășești

 65. Cu Privire La Darea În Locaţiune A Bunului, Prin Licitaţie

 66. Cu Privire La Implementarea Abordării LEADER Pe Teritoriul Comunei Pănășești

 67. Cu Privire La Corelarea Bugetului Comunei Pănășești Pe Anul 2021

 68. Cu Privire La Aprobarea Și Punerea În Aplicare A Taxelor Locale Pentru Anul 2022

 69. Cu Privire La Stabilirea Cotelor Impozitului Pe Bunurile Imobiliare Și Impozitul Funciar Pentru Anul 2022

 70. Cu Privire La Aprobarea Bugetului Primăriei Pănășești În Lectura A II-A Pentru Anul 2022

 71. Cu Privire La Casarea Bunurilor Uzate

 72. Cu Privire La Executarea Bugetului Comunei Pentru 9 Luni A Anului 2021

 73. Cu Privire La Examinarea Rezultatelor Inspectării Financiare Complexe Efectuate La Primăria Comunei Pănășești.

 74. Cu Privire La Modificarea Bugetului Comunei Pănășești Pe Anul 2021

 75. Cu Privire La Aprobarea Bugetului Comunei Pe Anul 2022 În Prima Lectură

 76. Consultări Publice La Proiectele De Decizii Pentru Ședința Din 10 Iunie 2021

 77. Consultări Publice Ale Proiectelor De Decizii Pentru Ședința Din 13.04.2021

 78. Cu Privire La Aprobarea Proiectării Planului Urbanistic General

 79. Cu Privire La Organizarea Și Desfășurarea Acțiunilor De Salubrizare Și Amenajare A Comunei

 80. Cu Privire La Stabilirea Contribuției Locuitorilor Com.Pănășești La Reparația Drumurilor Din Localitate

 81. Consultare Publică La Proiectele De Decizii Care Sunt Atașate, Așteptăm Recomandările Pînă Pe Data De 26 Martie 2021

  Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chisinau a Cancelariei de Stat

  Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului local Pănășești pentru anul 2021.

  Cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate pentru anul 2021

  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

  Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2021

  Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al comunei

  Cu privire la aprob.listei bunurilor imobile propri. publică a unităţii admin-teritoriale com. Pănășești după apartenentă și pe domeniu

  Cu privire la modificarea anexei nr.4 la decizia Consiliului comunal nr.1-3 din 02.03.2012

  Cu privire la stabilirea domeniului bunurilor imobile proprietate publică a UAT Pănășești

  Cu privire la trecerea în proprietatea cetățenilor a sectoarelor de teren

  Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică.

  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea cimitirelor din comuna Pănășești

  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Casei de cultură

   Cu privire la activitatea social-economică a comunei Pănășești în anul 2020

  Cu privire la activitatea bibliotecii publice din com.Pănășești în anul 2020

   Cu privire activitatea instituției Casa de Cultură a comunei Pănășești.

  Cu privire la modificarea și completarea Deciziei ,,Cu privire la aprobarea organigramei şi statului de personal al Primăriei Pănășești şi instituţiilor din subordine”

  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul

  Cu privire la stabilirea contribuției locuitorilor comunei Pănășești

  Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de salubrizare și amenajare a comunei

Pănășești © 2024. Creat de Minicode