Acord de cooperare intre comuna Pănăşeşti şi comuna Miroslăveşti.