Informaţii personale:

Nume prenume: Bujoreanu  Valeriu

Domiciliul: str. Alba Iulia, s. Pănăşeşti,  rnul Străşeni, Republica Moldova

Telefon : 0237 77 236, mob: 069293888

Data naşterii: 27.10.1961

Email: v.bujor@mail.ru

Starea civilă: căsătorit, 2 copii

 

Studii:

1997-2001 Universitatea de stat din Moldova, jurist

1983 – 1988 Institutul politehnic Chişinău, inginer mecanic

1976 -1980 Tehnicum auto şi drumuri Chişinău, tehnic mecanic

1978 -1976 Şcoala medie Pănăşeşti

 

Experienţa profesională:

1979 – 1980 Selhoztehnica Străşeni, lăcătuş auto;

1980 – Uzina experimentală mecanică, şofer;

1984 – 1985 Institutul Politehnic, instructor auto;

1988 – 1990 Termotransauto, Străşeni, inginer superior;

1990 – 2008 Ministerul Afacerilor Interne, lt. colonel

2008 – 2010 „Boean Avantaj” SRL DAF Service, şef staţie, expert în certificarea CEMT

2011 – 2015 „A. Dodon” SRL, director tehnic

2015 –  Primăria comunei Pănăşeşti , primar.

 

Limbi străine:

Limba rusă –nivel de cunoaştere a limbii  – superior,

Limba engleză – nivel de cunoaştere a limbii  – intermediar;

primarul