Funcționari publici

Bîrnat Olesea

Contabil şef

Calmîş Petru

Inginer cadastral

Mîndrilă Ana

Perceptor fiscal

Alți angajați ai primăriei

Luchian Petru

Șef gospodărie

Gonța Lilia

Asistent Social

Glavan Mariana

Specialist