Extras din statut

Extrase din statutul

Asociației Obștești a Băștinașilor din comuna   Pănășești,

(înregistrat la primăria comunei Pănășești în data de 4  aprilie 2017)

1.1 Asociaţia Obştească a Băştinaşilor din comuna Pănăşeşti, în continuare – «Asociaţia», este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, in vederea realizării in comun a scopurilor determinate de prezentul statut.

1.3.   Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova nr. 837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996 şi prezentul statut.

  • Scopurile Asociaţiei constau în contribuirea la:
  • Crearea unei platforme de comunicare și colaborare permanentă între băștinașii din comuna Pănăşeşti;
  • Dezvoltarea localității și implementarea oricăror altor acțiuni care țin de acest scop.

4.1.     Fondatorii Asociaţiei devin de plin drept membri ai Asociaţiei. Membru al Asociaţiei poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova, precum şi cetăţenii străini, persoanele fără cetăţenie, cu domiciliul în Republica Moldova, care recunosc şi susţin obiectivele Asociaţiei.

4.3.     Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:

-dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei, de a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei, de a participa la toate proiectele Asociaţiei, să publice lucrări şi alte materiale în organul de presă al Asociaţiei, de a se retrage din organizaţie, prezentând sau nu motivele respective;

-membrii Asociaţiei sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile Adunării Generale, Consiliului de Administrare, Preşedintelui, să participe activ la realizarea scopurilor statutare, să achite cotizaţia de membru la timp.

5.1.     Patrimoniul Asociaţiei se formează din:

  • cotizaţiile de membru: de aderare -100 lei, anuale – 100 lei;
  • sponsorizări si donaţii benevole, făcute de persoanele fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;
  • subvenţii de stat, depuneri băneşti;
  • alte surse neinterzise de lege.