“Educaţia este cea mai puternică armă pe care o poţi folosi pentru a schimba lumea” – Nelson Mandela

Miercuri, 24 februarie 2016, la grădiniţa Pănăşeşti a avut loc o masă rotundă  cu genericul „Asigurarea accesului la educaţie timpurie a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale: realizări şi lecţii învăţate” La eveniment au participat persoane de funcţii de răspundere din comuna Pănăşeşti : Valeriu Bujoreanu, primarul comunei , David Tatiana, directorul gimnaziului, Glavan Petru, medic – şef al Centrului de Sănătate, Ţurcan Diana, asistent social , Viorica Istrati directorul grădiniţei – gazda evenimentului, cît şi invitaţi speciali precum – Svetlana Curilov, vice-director Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, Tatiana Bictaghirov, şef Serviciul de asistenţă psihopedagogică Străşeni, Marcela Dilion, coordonator proiect  A.O. Keystone Moldova. În cadrul evenimentului au fost luări de cuvînt şi discuţii controversate despre integrarea copiilor cu dizabilităţi fizice şi senzoriale în instituţiile de învăţămînt general. Dar s-o luăm de la început. Acum un an, în februarie 2015, grădiniţa Pănăşeşti a fost selectată drept una din cele 15 grădiniţe din Republică pentru a participa ca partener şi beneficiar al proiectului „Pilotarea modelelor de educaţie incluzivă în instituţiile de învăţămînt preşcolar din republica Moldova”. Au urmat o serie  de  activităţi pentru grădiniţa Pănăşeşti: instruiri, ateliere de lucru cu practicieni, mese rotunde cu specialişti  la capitolul educaţie incluzivă, o reprezentaţie de teatru social, o întîlnire a  părinţilor cu psihologul. De real ajutor au fost  activităţile şi suportul metodic de care au beneficiat direct şi indirect:
  • cadrele didactice ale grădiniţei Pănăşeşti;
  • părinţii/ buneii copiilor de la grădiniţa Pănăşeşti;
  • copiii grădiniţei;
  • managerii preşcolari ai instituţiilor preşcolare din raionul Străşeni;
În comuna Pănăşeşti  există  18 copii  de (0 – 18 ani) cu grupă de invaliditate,  unii dintre ei au cerinţe educaţionale speciale. 5 dintre copiii cu CES frecventează grădiniţa Pănăşeşti, 2 sînt elevi ai gimnaziului Pănăşeşti. Cu părere de rău sînt situaţii în care dizabilitatea copilului nu-i permite să fie integrat în colectivele de copii, fapt care le face viaţa copiilor şi a părinţilor mai tristă. Depunînd eforturi şi consolidînd parteneriate vom reuşi să asigurăm accesul tuturor copiilor la educaţie şi prin aceasta să schimbăm mentalitatea populaţiei care uneori vede în aceşti copii un pericol pentru societate sau îi percepe ca pe nişte persoane care le stingheresc plăcerile vieţii. „Toţi diferiţi – toţi egali” – acesta trebuie să fie motto-ul care să ne impulsioneze să fim noi înşine schimbarea.