Republica Moldova

Consiliul comunal Pănăşeşti 

raionul  Străşeni

 Республика  Молдова

Панашештский коммунальный

совет  Страшенского  района

 

Decizie nr.  1/9 din  26 februarie  2015

Cu  privire  la  modificarea  deciziei  Consiliului  comunal  nr. 6/10  din

10.12.2014  «Cu  privire  la  aprobarea  cotelor  taxelor  locale  pentru  anul

2015».

 

În scopul asigurării plăţii de venit a bugetului unităţii administrativ-teritoriale, în baza prevederilor Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24 aprilie1997, Legii nr.94-XV din 01 aprilie 2004 privind  punerea în aplicare a Titlului VII al Codului Fiscal, Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, prevederile  Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, art.14 al (1),(2) lit.a) și n) din Legea  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu  modificăriule  ulterioare, avînd  avizele  comisiilor  consultative  de  specialitate, Consiliul comunal  DECIDE:

 

1.Începînd cu 01 ianuarie 2015 în teritoriul administrativ al comunei

se  pun  în  aplicare  taxele  locale,  conform  listei:

  1. a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
  2. b) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii;
  3. c) taxa pentru salubrizare
  4. d) taxa pentru dispozitivele publicitare

2.Se  aprobă   structura  taxelor  locale,  mărimea  taxei, termenii  de  plată  conform  anexei  nr.1  și  anexei  nr.2.

  1. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2015 şi urmează a fi adusă  de  către  specialistul  fiscal (Ana  Mîndrilă) la cunoştinţa   Direcţiei finanţe a Consiliului raional, Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Străşeni şi contribuabililor  de  către  specialistul  fiscal (Ana  Mîndrilă,  în termen de 10 zile  de la data adoptării.

4.Se  abrogă  decizia Consiliului  comunal  nr. 6/10  din  10.12.2014

«Cu  privire  la  aprobarea  cotelor  taxelor  locale  pentru  anul  2015».

  1. Se desemnează  responsabil  de  realizarea  prevederilor  prezentei  decizii  specialistul  fiscal (Ana  Mîndrilă)

6.Controlul  asupra  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  pune  în  sarci na primarului  comunei ( Filip Valeriu) .

 

Preşedinte al şedinţei                                      Nicolae  Istrati

Contrasemnat :

Secretar al Consiliului  comunal                   Efrosinia  Burlac

ANEXA nr.1

la  decizia  Consiliului  comunal  nr.1/9 din

26.02.2015

 

TAXE  LOCALE

aplicate  pe  teritoriul  comunei

Denumirea taxei

locale

Mărimea  taxei

locale

Termenele de plată
1 2 3 4
1 Taxă pentru amenajarea teritoriului 80 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator de  întreprindere,

10  lei   pentru  fondatorii  de  Gospodării  Țărănești

Trimestrial
2 Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii  de  deservire  socială Conform  anexei  nr.2 Trimestrial
4 Taxă pentru salubrizare 80 lei anual  pentru fiecare gospodărie,40 lei  anual  pentru  gospodăriile  în  care  locuiesc  doar  pensionari Trimestrial
Taxă pentru dispozitivele publicitare 500 anual  pentru fiecare  metru pătrat Trimestrial,

 

Secretar al  Consiliului  comunal                                 Efrosinia  Burlac

ANEXA nr.2

la  decizia  Consiliului  comunal  nr.1/9 din

26.02.2015

I.Se stabilesc  următoarele  taxe:

– pentru  baruri, terase,  cafenele  și  alte  unități  de  alimentație  publică  cu  suprafața  de  pînă  la   50 m.p. – 3000 lei/anual.,

– pentru  baruri, terase,  cafenele  și  alte  unități  de  alimentație  public  cu  suprafața  mai  mare  de   50 m.p. – 3850 lei/annual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de  pînă  la   20 m.p. – 4000 lei/anual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de  la  21 m.p.  pînă  la   30 m.p. –4000lei/anual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de  la  31 m.p.  pînă  la   40 m.p. – 4000 lei/anual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de  la  41 m.p.  pînă  la   50 m.p. – 4000 lei/anual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de  la  51 m.p.  pînă  la   60 m.p. – 4000 lei/anual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de la   61 m.p.  pînă  la   70 m.p. –4000lei/anual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de  la  71 m.p.  pînă  la   80 m.p. – 4000 lei/anual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de  la  81 m.p.  pînă  la   90 m.p. – 4000 lei/anual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de  la  91 m.p.  pînă  la   100 m.p. – 4000 lei/anual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de  la 101 m.p. pînă  la   150 m.p. – 4000 lei/anual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de  la  151 m.p.  și  mai  mare –       4000 lei/anual.,

II.În dependență  de  locul  amplasării  unității  de  comerț  taxa  respectivă  se  majorează  cu  25%  pentru  unitățile  amplasate  în  raza  a  200 m  de  la strada  Ștefan  cel  Mare.

III.Pentru  stațiile  de  alimentație  cu  petrol – 10000 lei/anual.,

– pentru  fabricarea  și  comercializarea  produselor – 4600 lei/anual.,

– pentru  unitățile  ce  prestează  servicii  de  reparații  auto – 4200 lei/anual.,

IV.Pentru  unitățile  comerciale  ce  sunt  în  primul  an  de  activitate  se  fixează  o  taxă  unică  de  1200 lei/anual.

 

Secretar al  Consiliului  comunal                                 Efrosinia  Burlac

Notă  informativă

la  decizia  Consiliului  comunal  nr.1/9   din  26.02.2015

« Cu  privire  la  modificarea  deciziei  Consiliului  comunal  nr. 6/10  din  10.12.2014

«Cu  privire  la  aprobarea  cotelor  taxelor  locale  pentru  anul  2015».

În scopul asigurării plăţii de venit a bugetului unităţii administrativ-teritoriale, în baza prevederilor Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24 aprilie1997, Legii nr.94-XV din 01 aprilie 2004 privind  punerea în aplicare a Titlului VII al Codului Fiscal, Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, prevederile  Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, art.14 al (1),(2) lit.a) și n) din Legea  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu  modificăriule  ulterioare, propun:

 

1.Să  stabiliți  începînd cu 01 ianuarie 2015 în teritoriul administrativ al taxele locale, structura lor, mărimea și termenii de plată,după  cum  urmează:

Denumirea taxei

locale

Mărimea  taxei

locale

Termenele de plată
1 2 3 4
1 Taxă pentru amenajarea teritoriului 80 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator de  întreprindere,

10  lei   pentru  fondatorii  de  Gospodării  Țărănești

Trimestrial
2 Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii  de  deservire  socială Conform  anexei  nr.2 Trimestrial
4 Taxă pentru salubrizare 80 lei anual  pentru fiecare gospodărie,40 lei  annual  pentru  gospodăriile  în  care  locuiesc  doar  pensionari Trimestrial
Taxă pentru dispozitivele publicitare 500 anual  pentru fiecare  metru pătrat Trimestrial,

– pentru  baruri, terase,  cafenele  și  alte  unități  de  alimentație  publică  cu  suprafața  de  pînă  la   50 m.p. – 3000 lei/anual.,

– pentru  baruri, terase,  cafenele  și  alte  unități  de  alimentație  public  cu  suprafața  mai  mare  de   50 m.p. – 3850 lei/annual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de  pînă  la   20 m.p. – 4000 lei/anual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de  la  21 m.p.  pînă  la   30 m.p. –4000lei/anual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de  la  31 m.p.  pînă  la   40 m.p. – 4000 lei/anual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de  la  41 m.p.  pînă  la   50 m.p. – 4000 lei/anual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de  la  51 m.p.  pînă  la   60 m.p. – 4000 lei/anual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de la   61 m.p.  pînă  la   70 m.p. –4000lei/anual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de  la  71 m.p.  pînă  la   80 m.p. – 4000 lei/anual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de  la  81 m.p.  pînă  la   90 m.p. – 4000 lei/anual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de  la  91 m.p.  pînă  la   100 m.p. – 4000 lei/anual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de  la 101 m.p. pînă  la   150 m.p. – 4000 lei/anual.,

– pentru  unitățile cu  suprafața  de  la  151 m.p.  și  mai  mare –       4000 lei/anual.,

II.În dependență  de  locul  amplasării  unității  de  comerț  taxa  respectivă  se  majorează  cu  25%  pentru  unitățile  amplasate  în  raza  a  200 m  de  la strada  Ștefan  cel  Mare.

III.Pentru  stațiile  de  alimentație  cu  petrol – 10000 lei/anual.,

– pentru  fabricarea  și  comercializarea  produselor – 4600 lei/anual.,

– pentru  unitățile  ce  prestează  servicii  de  reparații  auto – 4200 lei/anual.,

IV.Pentru  unitățile  comerciale  ce  sunt  în  primul  an  de  activitate  se  fixează  o  taxă  unică  de  1200 lei/anual.

 

 

Specialist  fiscal                                              Mîndrilă  Ana