Comuna Pănăşeşti este situată la nord-vest de Chişinău, într-o vale pitorească din zona Codrilor, la 9 km depărtare de Străşeni. În componenţa comunei intră satele Pănăşeşti şi Ciobanca. Spre sud, peste un deal înalt şi împădurit, se află satul Căpriana – vestit prin mănăstirea care există acolo de secole. La nord de Pănăşeşti se deschide valea largă a rîului Bîc pe unde trec două căi de comunicaţie importante: şoseaua şi calea ferată Chişinău – Ungheni. În partea de răsărit de mărgineşte cu satul Făgureni, iar spre apus – cu moşia satului Vorniceni.